fbpx

Obrazem: Ma_Scary

  • Hannah Schönová

Pražská Bold Gallery představuje Ma_Scary. Vybraní výtvarníci a výtvarnice zkoumají, jaké masky nosíme ve společnosti a jak nás tyto neviditelné fasády formují. Představuje původní masky přírodních národů s těmi, které je možné najít v práci současných výtvarných umělců, již se tématem dlouhodobě zabývají.

Masky, které nosíme, nemusí být vždy okem patrné. Výstava Ma_scary odhaluje hluboké vrstvy lidské identity a přizpůsobování se prostřednictvím výtvarných skvostů. Především skrze obrazy, sochy a masky jako takové prozkoumává, jak jednotlivci skrývají své skutečné já za sociálními maskami a jak tato přetvářka ovlivňuje jejich každodenní život a mentální zdraví. Díla odkrývají neviditelné tváře nás všech a zkoumají hranici mezi autenticitou a iluzí. Umělci a umělkyně jako například Patrik Adamec, Karíma Al-Mukhtarová, František Skála a Moemi Yamamoto ve své tvorbě mistrně odhalují i ty nejskrytější a nejzákeřnější úmysly, čímž diváka vedou k hluboké introspekci.

Ma_Scary, foto: Bold Gallery

Masky jsou fascinujícím fenoménem, který v psychologii zaujímá důležité místo při zkoumání lidské identity, emocí a sociálních interakcí. Od pradávných rituálů po moderní společenské kontexty představují symboliku, která odráží různé vrstvy lidského chování a vnímání. Z psychologického hlediska jsou masky spojeny s pojmem „persona“, který v analytické psychologii rozvinul Carl Gustav Jung. Nosit masku se zdá být v současném světě ideálním způsobem, jak se co nejsnadněji adaptovat na různé sociální situace a očekávání okolí. Tento přetvářkový mechanismus nám umožňuje integrovat se do společnosti a plnit různé role v našem osobním i profesním životě.

Ma_Scary, foto: Bold Gallery

Výtvarní umělci mohou využívat masky jako metafory nebo prostředku k vyjádření sociálních rolí, které hrajeme ve svém každodenním životě. Tyto role mohou být vnější přetvářkou, kterou přijímáme ve veřejném prostoru, a mohou se lišit od našich skutečných emocí. Umělecká díla jako masky mohou pomáhat divákům lépe porozumět a identifikovat se s tímto rozdílem mezi vnějším a vnitřním světem. Dalším aspektem je komunikace a subjektivní duševní reakce. Maska jako symbol může umožnit umělcům vyjádřit hlubší emocionální stavy, jako jsou strach, úzkost, ale i radost a naděje.

Ma_Scary, foto: Bold Gallery

Příhodným důkazem je již výše zmíněná Moemi Yamamoto a její malba Animistická police. V možné interpretaci mohou v popředí stát celkem dvě roviny. První rovina, která se v díle odráží, je symbolika dvojí tváře. Každý předmět s více tvářemi může představovat rozdílné aspekty jedné entity nebo člověka samotného. Nohy mohou symbolizovat cestu a pohyb, vázy pak mohou představovat křehkost a prázdnotu, zatímco masky přímo odkazují na koncept přetvářky a skrytých identit. Druhým důležitým prvkem je reflexe přetvářky.

Expozice však v sobě nese mnohem více. Nejenže přináší estetický zážitek, ale také vybízí k introspekci a diskusi o tom, kým skutečně jsme pod všemi těmi vrstvami, které si nasazujeme. Ma_Scary máte možnost navštívit do 13. července 2024, ve středu 10. července 2024 pak proběhne setkání s umělci Patrikem Adamcem, Petrem Niklem a Františkem Skálou.

Líbil se vám článek? Podpořte nás.