fbpx

Podmínky užití

Obsah magazínu maomai.cz je chráněn autorským právem a řídí se  zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v účinném znění. V případě, že máte zájem převzít část obsahu dle §34 (1) c), případně jej dále šířit jiným způsobem, je nutné získat písemný souhlas vydavatele.