fbpx

Festival Země na talíři

19/07/2023

16:00


Pevnost poznání Univerzity Palackého

17. listopadu 939, Olomouc

Jídlo nejen jako nezbytná premisa pro život člověka, ale také jako možný prostředek v komunikaci mezi lidmi. To je téma letošního festivalu Země na talíři, jehož už osmý ročník se uskuteční v Olomouci v Pevnosti poznání Univerzity Palackého. V rámci projektu Hra o klima! Na tahu před změnou klimatu ho pořádají organizace Na mysli, výzkumný program Potraviny pro budoucnost Strategie AV21, Ústav experimentální botaniky Akademie věd ČR a Pevnost poznání Univerzity Palackého (UP).

Země na talíři nabídne v Olomouci filmovou projekci, besedu, workshop, semínkovou burzu, kvíz o ceny, diskuzi a potravinovou sbírku. Festival má za cíl zvyšovat povědomí o odpovědném zemědělství
a dopadech produkce potravin na společnost a planetu Zemi. Program, na který je bezplatný vstup, začíná v 16 hodin.

Návštěvníci by si neměli nechat ujít zejména snímek Jídlo opravdu pro všechny?, který natočila režisérka Caroline Cox. Flm představuje čtyři příběhy lidí společně toužících po spravedlivějším světě po všechny, kteří pěstují s láskou nejen plodiny, ale i mezilidské vztahy. Diváci se tak seznámí například se skupinou mladých lidí, původních obyvatel Havaje, kteří společně vedou organickou komunitní farmu, nebo s Inuity, kteří se snaží adaptovat na klimatickou změnu prostřednictvím společné komunitní zahrady.

https://www.youtube.com/watch?v=steTvyQ0BYc

Projekci doplní debata se sociálním pracovníkem P-centra Jiřím Ramešem, který je současně dobrovolníkem olomoucké iniciativy Food not Bombs (FNB). Mluvit by se mělo mimo jiné o omezení plýtvání a lepším využitím potravin. Členové FNB se v Olomouci schází každou neděli, aby společně připravili jídlo z potravin zachráněných před vyhozením, které posléze rozdávají potřebným. Na festivalu se mohou příchozí zapojit do potravinové sbírky, která podpoří právě tuto iniciativu. Stačí přinést trvanlivé potraviny, jako jsou například těstoviny, rýže či luštěniny.

Ani letos nebude v programu chybět tradiční workshop. Zájemci se naučí vyrábět tzv. semínkové bomby. Tyto koule vyrobené ze směsi kompostu, jílu a semínek mohou zelení oživit veřejný prostor.

Program

16:00 Workshop výroby Seed Bombs a burza semínek
17:00 Kvíz o ceny
17:30 Promítání dokumentu Jídlo opravdu pro všechny?
19:00 Debata po filmu – Jídlo pro všechny v Olomouci