fbpx

Výstava Void: viditelnost prázdna

  • Hannah Schönová

Zneplatnění novorenesančních výstavních prostor nabízí návštěvníkům pražské Galerie Rudolfinum Jiří Příhoda svou výstavou Void. Rozsáhlá expozice, která je doposud největší přehlídkou Příhodovy tvorby na jednom místě, ukazuje zcela nový pohled na využitou plochu galerie – prázdno. Zkoumání prostoru, objemu, hmoty a prázdnoty přitom patří mezi základní charakteristiky práce tohoto umělce.

Tvorba Jiřího Příhody se pohybuje na pomezí sochařství a prostorové a multimediální instalace s architektonickým přesahem. V roce 2016 uspořádal retrospektivní výstavu, jež zahrnovala tvorbu od 80. let až k aktuálním realizacím. Nicméně jeho zatím nejrozsáhlejším galerijním projektem je aktuální Void. Jak o výstavě uvedl sám Příhoda, jde o přestavbu galerie různými objekty a instalacemi. Výtvarník zde představuje tři základní díla 90. let a tři nové projekty z nedávné doby, kterými se přibližuje k již zmiňovanému sochařství a architektuře.

Pouštní bouře, foto: archiv Jiřího Příhody

Návštěvníci nejprve vstoupí do místnosti s dílem Pouštní bouře (1995). Napodobení skutečné písečné duny v reálné velikosti způsobuje po chvíli pozornosti překvapivou saltaci. Nelze zpochybnit pocit příjemné samoty uprostřed pouště s větrným nádechem a přesýpajícím se pískem. Jedinečný zážitek poskytuje také Potopa (1995–1996), otisk zvlněné mořské hladiny. I tato skulptura má reálnou velikost, a tak lze pod vlnami pobýt libovolně dlouho.

Nejvíce mne zaujala jedna z novějších instalací, Těžební věž (2016–2022). Bílá, čtyři a půl metru vysoká konstrukce působí čistým dojmem. Po spirálovém schodišti ve vnitřní části věže dojdete až ke stropu galerijního sálu a více si tak vychutnáte zajímavý aspekt tordovaného sloupu.

Dalším dechberoucím objektem je kvantová loď neboli Quantumcraft (2013–2022). Možnost sejít do zázemí lodi neočekávaně otevírá další vhled na dílo a poskytuje tak příležitost pro interpretaci, jež by na první dojem nejspíše nevznikla. Za zmínku stojí také Sál 7 (2019–2022), zvlněná chodba plná autorových kreseb.

Sál 7, foto: Martin Polák

Líbilo se mi, že divák má od začátku expozice až po úplný konec příležitost pro svůj vlastní výklad a zamyšlení nad vším, co výstava Jiřího Příhody nabízí. Ostatně, vybízí k tomu i sám umělec: „Chci, aby byla intuitivní. Ve výtvarné obci samozřejmě lidé ví, jak věci číst. Ale pro neškolené diváky je důležité, aby se na výstavu podívali bez jakéhokoliv návodu.“ Během prohlídky proto nelze dohledat popisky. Brožuru s názvy jednotlivých děl a menším vysvětlením získáte až při odchodu z posledního expozičního sálu. Vychytralý záměr autora, jak si užít jeho tvorbu bez jakýchkoli předsudků a ovlivnění.

Void, foto: Soňa Hanušová

Inovativní a abstraktní dílo Jiřího Příhody tvoří s náročnou a komplikovanou architekturou novorenesanční budovy Rudolfina zajímavý kontrast. Dle mého názoru se jedná o nezapomenutelnou zkušenost ve sféře umění. Zájemci mohou výstavu Void navštívit do 28. srpna 2022. Vstup je zdarma, včetně komentovaných prohlídek. Výstavou vás tak provede například kurátor Petr Nedoma a prozradí, co vše musí umělec s kurátorem vzít v potaz, chtějí-li přímo narušit architekturu výstavních sálů.

Úvodní fotografie: archiv Jiřího Příhody