fbpx

Obrazem: Krásná práce

  • Soňa R. Hanušová

Čtvrtý ročník přehlídky lidové tvorby Krásná práce veřejnosti opět prezentuje produkty vytvořené pomocí řemesel na pokraji zániku jako pasířství, pletení z orobince či výšivka rybí šupinou a další. Letos se nově také zaměřuje na propojení tradice a inovace a předání znalostí a řemesla nastupující generaci. Výsledky spolupráce studentů designerských a výtvarných fakult s mistry řemesel lze obdivovat v pražské Galerii 1 do 26. listopadu 2022.

Za projektem Krásná práce stojí Klára Hegerová, jež navazuje na odkaz institucí Krásná jizba a Ústředí lidové umělecké výroby. Ty v minulosti pečovaly o tradiční lidovou uměleckou výrobu. Ve své současné podobě představuje Krásná práce řemesla a lidové umění v nových souvislostech – propojuje je s designem a vrací na výsluní staré, téměř zapomenuté techniky. Cílem projektu je připomenout veřejnosti tradiční řemesla, vymanit je ze sféry jarmarků a trhů a poukázat na vysokou estetickou hodnotu těchto výrobků. Krásná práce tím zároveň předkládá alternativu k pojetí dnešního interiéru a oděvní kultury a usiluje o to, aby se české rukodělné výrobky staly součástí soudobého životního stylu.

Zkušenost a inovace

V letošním roce představuje Krásná práce lidové umění v nových souvislostech. Pokud se nenajdou pokračovatelé, kteří by znalosti převzali, zanikne řemeslo spolu se svými mistry. Čtvrtý ročník se proto nese v duchu předání zkušeností mladým lidem. Organizátoři oslovili studenty fakult designu a výtvarného umění ze čtyř univerzit napříč Českou republikou, aby se spojili s mistry vybraných tradičních řemesel a společně vytvořili sérii užitných předmětů vyrobených tradičními technikami, jako je keramika, košíkářství, brašnářství či pasířství. Na výstavě se tak prolíná citlivá aktualizace tradičních tvarů s precizností a zkušenostmi mistrů.

Mezi více než čtyřiceti výtvory návštěvníci najdou například kabelu upletenou z orobince, svítidlo z tepané mosazi, šperky z rybích šupin nebo jeleních parohů či kožené boty vytvořené technikou vrapení krojové obuvi. Mezi zastoupenými řemesly, kterým hrozí pád do zapomnění, nechybí ani hrnčířství a keramika pálená dřevem, umělecké kovářství či modrotisk. Zřejmě nejdokonalejší propojení starých a nových technik představují vázy Petry Kmošťákové, jež zkombinovala pletení orobince s 3D tiskem.

Krásná spolupráce

Kromě studentů se zapojili také známí designéři, kteří vytvořili speciální kolekci představenou v rámci edice Krásná spolupráce. Propojení současných českých designérů s mistry tradičních řemesel se osvědčilo již v loňském roce. Tehdy Jan Čapek spolu s řezbáři z Dřevořezby Černý dvůr vyrobil mísy vydlabané z jednoho kusu dřeva a Rony Plesl s keramickým mistrem Karlem Hanákem dali pomocí techniky novokřtěnecké majoliky vzniknout sérii váz.

V letošním roce Krásná spolupráce zahrnuje tři typy produktů. Svítidlo pletené z vrbového proutí vytvořil Jiří Pelcl s košíkářem Petrem Králem. Dále oděvy z vlny z beskydských ovcí, jež vznikly ve spolupráci Manufaktury Besky s módní designérkou Hanou Zárubovou. A mistr zpracování lýkových a slaměných doplňků František Koudelka zhotovil lýkové tašky podle návrhu módní designérky Liběny Rochové. Ta také navrhla oděv z ručně tkaného kanafasu výtvarnice Evy Jandíkové.

Přehlídku Krásná práce je možné navštívit do 26. listopadu 2022 v pražské Galerii 1. Poté bude díky Českým centrům prezentovat tradici českého řemesla v galeriích po celém světě. Součástí přehlídky jsou workshopy, komentované prohlídky a obchod.