fbpx

Obrazem: Řeč plakátu

  • Soňa R. Hanušová

Uměleckoprůmyslové museum v Praze zahájilo novou výstavu Řeč plakátu 1890–1938, na níž vystavuje 280 reklamních plakátů ze své více než třicetitisícové sbírky. Ta patří mezi nejstarší a nejvýznamnější v Evropě. Výstavu lze navštívit až do 9. dubna 2023, současně probíhají také pravidelné komentované prohlídky s kurátorem sbírky plakátů.

Plakát je svébytným vizuálním komunikačním médiem, které své sdělení vyjadřuje skrze obraz i text. Jelikož obsahuje informace s krátkodobým významem, vychází bezprostředně z aktuálního jazyka, srozumitelného napříč celou společností. Díky tomu často využívá strukturované informace a zjednodušená obrazová schémata zahrnující univerzálně srozumitelná klišé. Přesto plakáty nabízí výpověď o proměnách společnosti a jejího každodenního života. Jsou svědky inovací ve světě módy, techniky a zábavy, ale i hodnot a ideálů společnosti.

Řeč plakátu, foto: Soňa Hanušová

K rozvoji plakátu došlo v 80. letech 19. století. Přispěla k němu proměna velkoměst a způsobu života v nich. Plakát se stal součástí moderní společnosti – kulturního života, zábavního průmyslu i rostoucího obchodu. K plné profesionalizaci reklamy pak došlo po první světové válce. Drtivá většina plakátů sloužila k reklamním účelům, jen zlomek z nich měl zároveň umělecké ambice. Jejich existenci vždy podmiňoval komerční účel a objednávka. Konkrétní podobu tudíž ovlivňovala celá řada mimouměleckých faktorů, od požadavků zadavatele přes marketingové strategie až po cílové publikum. Jelikož účinný plakát je pouze ten, který prodává.

Řeč plakátu, foto: Soňa Hanušová

V té době však byly plakáty jedinou možnou marketingovou aktivitou. Proto ve vizuálním smogu města byly nejúspěšnějšími ty, které se něčím odlišovaly. A právě ty v sobě kromě reklamního sdělení zahrnují též uměleckou hodnotu a reprezentují vývoj grafického designu. Mimo to se plakáty začaly využívat i v kulturní a umělecké sféře, kde se na jejich estetiku kladl větší důraz.

Plakáty podle svého zaměření hovoří různými jazyky a cílem výstavy je představit řeč plakátů v různých způsobech komunikace a rolích, které plnil – jako médium sloužící kultuře, obchodu a propagandě. Expozice je proto rozdělená do tří částí: Umění, Reklama a Ideologie. Sdělení vystavených plakátů se může částečně tímto rozdělením přelévat, ale pro základní orientaci slouží dobře.

První, umělecky zaměřené sekci, dominují známá díla Alfonse Muchy a Henri de Toulouse-Lautreca. Jedná se o ranou plakátovou tvorbu, jež využívala syntézu aktuálních tendencí v malířství a impulsy japonského dřevořezu. Za hlavní motiv většiny obrazových plakátů sloužila žena. Klišé, jež prochází celou historií reklamy. Je o fungující a přitažlivé schéma, jež se ustanovilo právě v této době, na konci 19. století. Ženská figura však současně prezentovala také manifestaci nastupující emancipace.

Řeč plakátu, foto: Uměleckoprůmyslové museum

Druhá část výstavy je věnovaná reklamě. K jejímu rozmachu a profesionalizaci došlo zejména ve 20. letech 20. století, kdy vznikla řada specializovaných reklamních ateliéru jako například Höns a Rotter. V meziválečné reklamě se projevují jiné motivy a klade se důraz nejen na marketingové strategie, ale i grafický design, který do jisté míry určoval účinnost plakátu. Zatímco reklamní plakáty z konce 19. století používaly tradiční ikonografické vzory a obecně srozumitelné atributy, ty pozdější se spoléhaly na tóny základních barev, zjednodušení výjevu a abstrahování klíčových informací. Mizí také ozdobné, avšak zbytečné doplňky, naopak se objevuje nová typografie, stylizované a snadno čitelné fonty. Řeč plakátu se stává úspornější, ale o to vizuálně důraznější.

Součástí této sekce jsou taktéž filmové plakáty, které používaly obrazové postupy ověřené reklamní tvorbou. Ostatně, návštěvu biografu bylo třeba propagovat jako kterékoli jiné zboží. Proto byly malované a barevné, nikoli fotografické, jež nabízely pouze černobílou kombinaci. Navíc reprodukovat fotografii ve velkém formátu umělo jen několik málo tiskáren.

V jedné z místností výstavy najdeme hned dva její rekordmany. Největší plakát sbírky od Jeana d’Ylena, který je reklamou na na mechanickou pokladnu značky Borroughs, a nejdražší plakát k filmu s King-Kongem, jehož dražební hodnota v současnosti dosahuje až 650 tisíc dolarů.

Řeč plakátu, foto: Uměleckoprůmyslové museum

Poslední třetina výstavy se věnuje ideologii. Plakát coby médium propagandy poprvé hojně využily vojenské frakce za první světové války, s nejrůznější ideologií ale pracoval i dříve. Autoři nejčastěji využívali státní symboly, personifikaci a alegorie. Jejich cílem bylo posílit vědomí národní identity a vlastenectví. Dílu často předcházelo „výběrové řízení“, vítěz však nebyl nutně zárukou uměleckých kvalit. Vlastně mnohdy právě naopak.

To se s válkou změnilo a válečné úřady pro propagandu svou funkcí odpovídaly marketingovým agenturám. Využívaly reklamní praxe a najímaly nejlepší umělce a ilustrátory, kteří pracovali s idealizací vlastní strany a démonizací nepřítele. Častý motiv představoval nábor do armády, který pracoval se stylizací vojáka do akčního hrdiny.

Řeč plakátu, foto: Uměleckoprůmyslové museum

Závěr výstavy tvoří řada volebních plakátů, které jsou spíše ukázkou toho, jak by plakát neměl vypadat. Pokud pracujete v odvětví marketingu nebo vás jen zajímá vývoj reklamních plakátů v podstatě od jejich vzniku, určitě výstavu navštivte. Její logické rozdělení podle povahy sdělení i podle časového vývoje usnadňuje orientaci. Expozice je také doplněná o doprovodné popisy, které vám prozradí o daném období víc. A pokud by vás zajímal detailnější výklad, využijte některé z komentovaných prohlídek. Příležitost máte až do 9. dubna 2023.