fbpx

Magnesia Litera ocenila nejlepší knihy

  • Soňa R. Hanušová

Pondělí 17. března 2023 patřilo literatuře. Na Nové scéně Národního divadla proběhlo slavnostní předávání cen Magnesia Litera. Nejvyšší ocenění, tedy Kniha roku, si po 14 letech odnesla sbírka básní Miloše Doležala. Ve 22leté historii Magnesie Litery takto poezie zabodovala teprve podruhé.

Letošní Magnesia Litera rozdala ceny v celkem 13 kategoriích, přičemž tři z nich byly letos vyhlášeny vůbec poprvé. Konkrétně se jedná o cenu za humoristickou knihu a fantastiku. Novinkou byla také Cena Magnesia za přínos knižní kultuře, která vyzdvihla Adolfa Knolla. Dlouholetý pracovník Národní knihovny v Praze v polovině 90. let 20. století stál u počátku digitalizace rukopisů a starých tisků. Je též autorem datových formátů pro podobné účely a členem týmu rozvoje digitální knihovny Manuskriptorium.

Knihou roku se stala devátá kniha Miloše Doležala, básnická sbírka Jana bude brzy sbírat lipový květ. Autor v ní zachycuje poslední týdny života své milované ženy, jakožto i nové, bolestné období, které pro něj a další pozůstalé začalo po jejím odchodu. Třebaže se otřesený básník vyrovnává s odchodem nejbližšího člověka, sbírka nepostrádá promyšlenou vnitřní strukturu – nejde o bezbřehý příval emocí, ale o mistrně napsaný žalozpěv, ve kterém jsou truchlení a smutek vedeny přesným, strohým jazykem a pevnou básnickou formou.

Přestože se sbírka poezie stala Knihou roku, ve vlastní kategorii neobstála. Literu za poezii si odnesl Petr Hruška za svou sbírku Spatřil jsem tvou tvář. Prózu ovládl Viktor Špaček se sbírkou existenciálních povídek Čistý, skromný život.

Magnesia Litera 2023

Litera za prózu

Anna Bolavá: Vypravěč
Magdaléna Platzová: Život po Kafkovi
Viktor Špaček: Čistý, skromný život – vítěz kategorie

Litera za poezii

Miloš Doležal: Jana bude brzy sbírat lipový květ
Petr Hruška: Spatřil jsem svou tvář – vítěz kategorie
Alžběta Stančáková: Čačak

Litera za knihu pro děti a mládež

Bára Dočkalová: Bitva o diamant
Jana Šrámková: Fánek hvězdoplavec – vítěz kategorie
František Tichý: Rekrut 244

Litera za naučnou literaturu

Tereza Matějčková: Kdo tu mluvil o vítězství?
Vladimír Papoušek a kol.: Chór a disonance – vítěz kategorie
Simona Binková, Marie Fiřtová, Jitka Škopová (eds.): Přivedli svět domů

Litera za nakladatelský čin

Architektura 58-89
Karel Teige: Deníky 1912-1925
Jan Zábrana: Spisy – vítěz kategorie

Litera za publicistiku

Jan Fingerland: Hebrejky
Eduard Freisler: Venezuela. Rozklad ráje
Martin Rychlík: Dějiny lidí – vítěz kategorie

DILIA Litera za debut roku

Patrik Banga: Skutečná cesta ven – vítěz kategorie
Petr Brož: Vesmírníček
Anna Sedlmajerová: Bizarrum multiflorum

Litera za překladovou knihu

Damon Galgut: Slib (přeložil Jiří Hanuš)
Undine Radzevičiute: Ryby a draci (přeložil Vítězslav Mikeš)
Stuart Douglas: Shuggie Bain (přeložila Lenka Sobotová) – vítěz kategorie

Litera za fantastiku

Roman Bílek, Kristina Haidingerová (eds.): Bizarropolis
Vilma Kadlečková: Mycelium VIII: Program apokalypsy – vítěz kategorie
Tomáš Němec: Život válečníka

Litera za detektivku

Jana Jašová: Znič to jméno
František Šmehlík: Šelma – vítěz kategorie
David Urban: Hra o přežití

Litera za humoristickou knihu

Eva Grestenbergerová: Na divokém venkově
Martin Mach Ondřej, Lela Geislerová: Zen žen – vítěz kategorie
Vladimír Nezdvořák: Pozdní sběr

Úvodní fotografie: Revolver Revue