fbpx

Obrazem: Garden of Uroboros

  • Hannah Schönová

Je možné se uprostřed Prahy octnout v zahradě plné neznáma? Pokud se vydáte do Karpuchina Gallery, pak ano. Výstava Evy Macekové s názvem Garden of Uroboros představuje dosud neprozkoumanou říši, kde lidská bytost souzní s přírodou a spojuje svou sílu s nadpřirozenými bytostmi. Ona rezonance člověka s přírodou zde nezná hranice.

Eva Maceková je absolventkou pražské UMPRUM, kde vystudovala Ateliér Ilustrace a grafiky, a v Praze aktuálně vznikají také její díla. Tvorbu výrazné současné umělkyně nelze zaškatulkovat a přesně definovat. Nejlépe ji vystihuje mnohotvárnost. Umělkyně využívá různé výtvarné metody, mimo ilustraci a grafiku ve své tvorbě nejvíce uplatňuje práci s textilií a malbu. Autorčiny obrazy si nyní lze prohlédnout v Karpuchina Gallery, kde probíhá výstava Garden of Uroboros. Podstatou této interesantní expozice se stává nekonečnost.

Garden of Uroboros, foto: Hannah Schönová

Inteligibilní název souvisí se symbolickým zobrazením hada Urobora. Ten je zakousnut do vlastního ocasu, čímž tvoří kruh. Symbol reprezentuje nikdy nekončící cyklus a obnovu. V rámci výstavy je zmiňovaný symbolický motiv použit k vyjádření přítomnosti smrti jako nedílné součásti života. Smrt v tomto kontextu není chápána jako definitivní konec, ale jako prvek, který umožňuje nová zrození a obnovu. Had však reprezentuje i další pojetí.

Před samotným vstupem do labyrintu příběhů jsem dostala do rukou baterku, která se stala mou společnicí na cestě za objevováním temných zákoutí galerie. Její světlo proměnilo kdejakou stinnou část v záhadný portál do neznáma. S každým krokem, který jsem učinila, mi dopřávala skryté podrobnosti a odhalovala překvapivá tajemství. Její paprsek se mísil s červeným světlem podtrhujícím celý prostor, rozjasňoval dílo Macekové a přibližoval život bájných bytostí.

Eva Maceková, foto: Karpuchina Gallery

Těžko se dá vybrat jedno dílo, jež by ve mně zanechalo tu nejhlubší stopu. Každé mělo své kouzlo a moc očarovat. Skrze obrazy nutí výtvarnice diváka zamyslet se nad otázkou, zda jsou tyto bytosti jen výtvory jejího uměleckého talentu, nebo zda by mohly existovat v paralelních dimenzích naší reality. Eva Maceková prostřednictvím svých obrazů otevírá dveře k neprobádaným oblastem lidské mysli a fantazie. Jedná se o výzvu k prozkoumání nejen samotného prostoru galerie, ale také našeho vlastního místa ve velkolepém kosmickém orchestru. Expozici navíc doprovází zvuková instalace hudebního producenta Olivera Torra, která dokonale podtrhuje a umocňuje atmosféru zahradního ráje.

Mohou existovat jiné formy života, jiné bytosti skrývající se v odvrácených koutech vesmíru, či možná na samém okraji našeho vnímání? Pokud toužíte znát odpověď a vstoupit do světa tajemna, neváhejte – expozice potrvá jen do 13. srpna 2023.

Úvodní fotografie: Karpuchina Gallery