fbpx

Obrazem: Lost in the Moment That Follows

  • Hannah Schönová

Galerie Kunsthalle Praha představuje unikátní výstavu sestavenou ze sbírky Ovidia Șandora – rumunského filantropa a sběratele, do jehož života proniká výtvarné umění již od útlého dětství. Třetí patro galerijního prostoru zdobí 150 děl od 79 umělců a umělkyň, kteří se zrodili v jihovýchodní části Evropy, Rumunsku.

Na pozadí Șandorovy sbírky stojí opomíjená sběratelská činnost, jež je stejně důležitá jako samotná tvorba uměleckých počinů. Uvedení výstavy v rámci cyklu Cesty sběratelství toto konání vyzdvihuje. Sběratelé projevují zájem o ochranu uměleckých děl a jsou také hlavními sponzory tvůrců. Koupí uměleckého díla jim poskytují finanční podporu a motivaci k další práci. Výhody z toho plynou i pro instituce a galerie a jejich návštěvníky, to když sběratel díla ze své sbírky zapůjčí k výstavě.

Lost in the Moment That Follows, foto: Jan Malý, Vojtěch Veškrna

Sběratel, filantrop, předseda Art Encounters Foundation a zakladatel bienále současného umění v Temešváru Ovidiu Șandor se zaměřuje na moderní výtvarné umění, zvláště pak na rumunskou uměleckou scénu. Zásluhou vášnivého sběratele vyrostla na Malé Straně pastva pro oči každého milovníka hojně zastoupeného avantgardního hnutí surrealismu, na své si ale přijdou i milovníci současného umění.

Lost in the Moment That Follows, foto: Hannah Schönová

Název expozice vychází z citátu francouzského spisovatele, zakladatele a hlavního teoretika surrealismu Andrého Bretona: „The important thing is that man is lost in time, in the moment that immediately precedes him – which only attests, by reflection, to the fact that he is lost in the moment that follows.“ Vystihuje podstatu vzájemného působení tří dimenzí lidské existence – minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Vzájemnost stojí na základě kontinuity několika aspektů. Minulost lze chápat jako základ, na němž stojí současnost ovlivňující budoucí vývoj. Historické události, kulturní dědictví a lidské zkušenosti utvářejí základní rámec a kontext pro naše současné rozhodování a formování identit.

Lost in the Moment That Follows, foto: Jan Malý, Vojtěch Veškrna

Kurátor Tevž Logar rozdělil díla do pěti tematických oddílů, jež souzní s častými náměty dnešní výtvarné sféry: identita, příroda, prostor, tělo a paměť. Do paměti se mi nejvíce vryl oddíl „tělo“ a práce Dar neviditelnosti od Ley Rasovszky. Jedná se o pestrobarevný ostrý portrét člověka s filtrem ironičnosti. Dále mi neunikla skleněná plastika od Andry Ursuty s názvem Jóga nepomáhá. Dílo je zrcadlovým odrazem života se znepokojivým nádechem.

Jednotlivé oddíly doprovází anotace pro lepší orientaci a ucelený pohled. Z každého počinu a jeho kompozičního umístění je patrná sofistikovanost. Výstava představuje různé typy výtvarných médií (od malby přes sochy až po videa), jež mezi sebou komunikují a souvisí spolu. Na základě nápaditého konceptu kurátor oslovil další rumunské výtvarníky (Dan Perjovschi, Ciprian Mureșan, Alex Mirutziu), aby doplnili Șandorovu sbírku a upevnili sílu souznění uměleckých skvostů.

Lost in the Moment That Follows, foto: Hannah Schönová

Lost in the Moment That Follows má tendenci pohltit i ty, co umění příliš neholdují. Jedná se o velmi povedenou expozici jak z hlediska estetického, tak didaktického. Tento promyšlený koncept by neměl chybět v seznamu navštívených výstav žáka základní školy, natožpak člověka se zájmem o výtvarnou kulturu. Možnost návštěvy je do 10. září 2023.

Úvodní fotografie: Jan Malý, Vojtěch Veškrna