fbpx

Obrazem: Hlavy, mosty, kapradí

  • Hannah Schönová

Životaplná expozice Hlavy, mosty, kapradí představuje rozmanitost talentu uznávané umělkyně Zdeny Šafka. Pomyslnou mozaiku hýřící všemi možnými odstíny nabízí Galerie Villa Pellé u příležitosti sedmdesátých narozenin této české výtvarnice. Spojitost barev vytváří dohromady obraz umocňující kouzlo každodennosti.

Výtvarnice Zdena Šafka je všestrannou umělkyní, jež umí kouzlit s paletou a štětcem, ale není jí cizí ani práce s textilií. Její kariéra započala v ateliéru Bohuslava Felcmana na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Její následné působení bylo různorodé – vedle práce pedagožky a kostýmní výtvarnice navrhovala také skvostné oděvy pod vlastní eponymní značkou. Její um spočívá především v náhledu na svět jako takový. Otevřenýma očima vidí duhu tam, kde ostatní jedinci spatřují pouze tóny šedi. Realita všedního dne ji nezastrašuje, naopak ji zvěčňuje v plné své kráse.

Hlavy, mosty, kapradí, foto: Karel Cudlín

Empatie a fascinace lidmi je patrná z děl zachycujících skutečnost. Pouhý pohled na maminku s dětmi ve vás vyvolá dojem teplého letního dne. Zahrady, kde kolem prolétá hmyz a voní čerstvě posečená tráva. Při pohledu na odpočívající postarší pár se zase octnete na lavičce v parku, naplněni láskou a magickou atmosférou přítomného okamžiku.

Během průzkumu galerijního prostoru mě nejvíce zaujaly hlavy. Skrze umělecké vyjádření zachycené různými technikami má divák možnost probádat tento centrálním bod naší identity. Symbolické a abstraktní prvky zavádí do hloubek lidské duše a vnitřního světa. Sdělují skryté pocity, myšlenky, touhy a tematizují různé osudové situace. Prostřednictvím těchto komplexních emocionálních portrétů zachycuje Šafka hloubku a kontext lidské zkušenosti. Každý tah tužky a štětce se stal odrazem probíhajících procesů v mozkových oblastech. Nejzásadnější roli sehrála hra s barvami. Přechody a neotřelé barevné kombinace vysvětlují na první dojem nepochopené stavy lidské mysli. Šafka v případě hlav netrápí nevěrnost k fyzické podobně, přesto stále převládá pocit, že nahlížíte do zrcadla.

Hlavy, mosty, kapradí, foto: Hannah Schönová

Na výstavě je významně zastoupená malba, jež přitahuje pozornost návštěvníků. Přes dominanci obrazů je talent umělkyně nejvíce patrný z tkaných gobelínů. Tato unikátní textilní díla vynikají technikou a pestrostí. Každý gobelín vypráví příběh a budí zdání, že se na statickém povrchu cosi odehrává.

Už z názvu výstavy vyplývá, že se nejedná o jednotný expoziční koncept. V galerii není k vidění pouze umění jako takové. Seznamuje s dlouholetým vývojem a profesním růstem umělkyně, během něhož se proměňovaly zvláště motivy. Každým novým tématem a motivem odkrývá Šafka kus sebe. Její díla jsou důkazem nekonečnosti – její víra v nikdy nekončící život se promítá i do její tvorby. Poznat všehochuť významné výtvarnice máte možnost do 1. října 2023.

Líbil se vám článek? Podpořte nás.