fbpx

Obrazem: K2

  • Soňa R. Hanušová

Klužská škola je ve výtvarném světě pojem. Málokdo by ale hádal, že jedno z nejvýznamnějších center současného umění se nenachází v západní Evropě, ale v postkomunistickém Rumunsku. Dva zástupci této školy, malíři Radu Băieș a Laurențiu Zbîrcea, se momentálně představují i českému publiku v rámci výstavy K2 v pražské Bold Gallery.

Rumunská Kluž se počátkem nového tisíciletí proměnila v ohnisko současné výtvarné scény. Právě zde se totiž v posledních desetiletích rodí a etablují umělci, jejichž tvorba poutá pozornost odborníků i široké veřejnosti.Termínem klužská škola se tak označuje skupina malířů, kteří studovali na tamní Univerzitě umění a designu nebo v Kluži (alespoň částečně) žijí a tvoří. Jejím nejznámějším zástupcem je malíř Adrian Ghenie, jehož díla se dnes pohybují v řádech desítek až stovek milionů korun. Také další umělci hlásící se ke klužské škole běžně vystavují v galeriích v Paříži či Londýně.

Nyní nastal čas tento směr více představit i u nás, a to prostřednictvím děl dvou malířů nastupující generace, Radu Băieșe a Laurențiua Zbîrcea. Pražská Bold Gallery proto uspořádala výstavu K2, jejímiž kurátory jsou historik umění Jan Kudrna a Bogdan Iacob, profesor dějin umění z klužské Univerzity umění a designu.

K2, foto: Bold Gallery

Přestože v případě klužské školy nejde o přesně definovaný umělecký směr či hnutí, jež by pracovalo s jednotným a vyhraněným formálním stylem, lze v tvorbě jeho zástupců nalézt společné, jednotící prvky. Jedním z ústředních motivů je figura, typická je pro ně také určitá melancholičnost, až ponurost. Zejména u mladší generace se pak objevují témata jako spiritualita, příroda a erotika.

Konkrétně v díle Radu Băieşe (* 1988) se objevují neurčitě fantaskní, pastorální a mystické výjevy se silně sugestivní symbolikou. Krajinu zaplňují siluety tajemných pastýřů připomínajících světce či postavy, jež působí, jako by si je autor vypůjčil z renesančních vyobrazení. K všední realitě má jeho kompozice sice daleko, přesto na některých svých obrazech spojuje mytologii a každodennost – jednotlivé scény mají divákovi připomenout, že posvátno není vzdálená abstrakce, ale všeobjímající realita.

K2, foto: Bold Gallery

Obrazy Laurențiu Zbîrcea (* 2000) se vyznačují jistou surrealistickou notou. Umělec si pohrává různými perspektivami, a vybízí tak diváka kobjevování různých detailů. Kompozičně vrstvené malby působí propracovaně, a přece fantaskně, nepravděpodobně i zlověstně povědomě. Celek tak představuje temný, přesto přitažlivý vesmír, z něhož nelze spustit oči.

Výstavu K2 v pražské Bold Gallery je možné navštívit do 23. května 2024 během otevírací doby galerie. Vstup je zdarma.

Líbil se vám článek? Podpořte nás.